PENTINGNYA PEMBELAJARAN KOMPUER

 

PENTINGNYA  PEMBELAJARAN KOMPUER

Tidak di pungkiri lagi komputer  sudah menjadi  kebutuhan  utama,di jaman yang modern seperti ini bila tidak ada komputer bagaikan  sayur tanpa garam karena  hampir semua kegiatan yang kita lakukan berhubunghan dengan kumputer,contohnya: berdagang,sekolah, orang kantoran

Tapi sebaiknya kita juga harus tahu bagaiman mempergunakan  komputer dengan bijak  agar  mempunyai manfaat yang baik,dengan adanya komputer dapat memberi pengetahuan dan kemahiranmengenai kepentingan dan komponen sistemkomputer dalam teknologi maklumat,dapat menjana kefahaman mengenai jenisdan fungsi komponen komputer dan yangberkaitan dengannya dalam menjayakanmatlamat pengajaran dan pembelajaran matapelajaran teknologi maklumat,dapat memberi pendedahan dan pengalamankepada pelajar tentang kepentingan menjagadan membaikpulih sistem komputer masing-masing

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *